Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VSO focust op Surinaamse leerlingen die dreigen uit de korjaal te vallen

Actuele Projecten

De scholencampus in Atjoni (Pokigron)


Sinds begin 2014 loopt het project 'Ondersteuning van de scholencampus in Pokigron-Atjoni'. Daar is pas sinds 2012 een stukje regenwoud gerooid om plaats te maken voor school voor secundair onderwijs met internaat.

Atjoni is de plaats waar de asfaltwegen stoppen en vanwaar de korjalen naar dorpen langs de Surinamerivier vertrekken.

Voor binnenlandbewoners is zulk een school met internaat een stap voorwaarts: leerlingen kunnen er 4 jaar MULO (ASO) volgen of 3 jaar beroepsonderwijs (LBO).


VSO optimaliseert er de leef- en leeromstandigheden. VSO helpt er het beroepsonderwijs competentiegericht te maken en uit te breiden tot meerdere leerjaren.

Dit project wordt ondersteund door de Noord-Zuid-dienst van de Provincie Oost-Vlaanderen en Gentenaars zonder Grenzen.

Leren op maat: aandacht voor 'buitengewone leerlingen'


Voor basisscholen van het Surinaams Gemeenschapsonderwijs ('Openbare Scholen') is er het departement 'Buitengewoon Onderwijs' dat goed onderwijs beoogt voor elk kind, ook voor hen met een leerachterstand en/of een beperking.


Vanaf 2014 werkt VSO samen met dit departement om er inclusief onderwijs te realiseren, zowel in de hoofdstad Paramaribo als in het binnenland. Momenteel lopen er proefprojecten in Paramaribo, Moengo en Brokopondo..


VSO wil de aanwezige orthopedagogisch-didactische expertise en dito leermaterialen uitbreiden.

Dit project wordt ondersteund door 'Gentenaars zonder Grenzen' en door de N/Z - dienst van de provincie Oost-Vlaanderen.

Degelijk onderwijs voor leerlingen in sloppenwijk in Paramaribo


In 2010 vertimmerde 'VSO-er van het eerste uur', André Baetens, samen met het lerarenteam deze basisschool van de Arya de Waker stichting, de Pandit Ramadharschool in Ephraimszegen. Dit is een achtergestelde wijk van Paramaribo waar voornamelijk nieuwe inwijkelingen uit het binnenland komen wonen. Een mix van kinderen van inheemse mensen (indianen), marrons, Hindoestanen, Guyanezen bevolkt er de school.


In 2013 heeft de Surinaamse overheid zelf initiatief genomen om nieuwe klaslokalen bij te bouwen om zo de nood aan onderwijs in deze wijk te lenigen.

VSO hielp de school bij het verwerven van speelleermateriaal voor de nieuwe kleuterklassen en voor de aanschaf van ICT-middelen zodat de jongeren van deze wijk geen achterstand oplopen wanneer ze starten op de middelbare school. VSO kreeg hiervoor subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen.

Momenteel helpt VSO de school om ICT te integreren in de dagdagelijkse lessen en zo de kwaliteit ervan op te drijven. Vlaamse vrijwilligers of stagiairs zijn er welkom.

Speel je mee?

Ben jij een Surinamekenner? Doe de test!

Ben jij een VSO-kenner? Doe de test!

Suriname beeldvragen? Doen!

0