Vrienden van Surinaams Onderwijs

VSO sinds 2003 actief in Suriname

Achtergronddocumenten

Hier vind je documenten die meer toelichting geven over VSB, zijn projecten ...

Projectdossier Campus Atjoni

Project 'Buitengewone leerlingen'

Project Ephraimszegen