Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Degelijk onderwijs in sloppenwijk Ephraïmszegen (Paramaribo)

Wat realiseerde VSB er al?

2019

2 stagiairs van de Arteveldhogeschool lopen er stage

2018

Via VSB lopen er 4 laatstejaars onderwijzers stage

VSB levert olieverf zodat leraren er de kleuterklassen mee kunnen opfrissen

2017

De school bouwt een mediatheek met annex directielokaal.

VSB bemiddelt bij de stages van derderjaarsstudenten bachelor leraar lager onderwijs

2015

De meeste klassen kunnen op internet

2014

De Surinaamse overheid bouwt nieuwe schoolvleugel.

VSB levert speelleermateriaal voor de nieuwe kleuterklassen.

VSB koopt ICT materialen aan: 23 kleine laptops, beamer, scherm ...

VSB sponsort ICT-vorming van de leraren

2013

Opstellen en indienen dossier voor nieuwbouw bij de Surinaamse overheid.

2010

Renovatie van wanden en plafonds in de bestaande lokalen onder coördinatie van André Baetens.

Wat doet VSB er nog?

Momenteel is de school uitgegroeid van 250 naar meer 500 leerlingen. Gevolg: de school is opgesplitst in 2 scholen.

VSB zorgt voor contacten met Vlaamse basisscholen en lerarenopleidingen om expertise uit te wisselen

Voor grote projecten staat VSB klaar om bij te springen.

2017...

Via een goedgekeurd subsidieproject bij Suriname Staatsolie kan de school nu een medialokaal met annex-directielokaal bouwen! Hoed af voor zo veel ondernemerschap!

Door het grote aantal leerlingen is dit medialokaal nu terug gewoon klaslokaal geworden en is de school opgesplitst in twee: Ramadhar 1 en Ramadhar 2.

Vanaf februari kunnen laatstejaars onderwijzeressen van de Arteveldehogeschool er stage lopen met als focus: geïntegreerd ICT-gebruik tijdens de lessen.

0