Vrienden van Surinaams Onderwijs

VSO sinds 2003 actief in Suriname

Degelijk onderwijs in sloppenwijk Ephraïmszegen (Paramaribo)

Wat realiseerde VSB er al?

2019
2 stagiairs van de Arteveldhogeschool lopen er stage 
2018
Via VSB lopen er 4 laatstejaars onderwijzers stage
VSB levert olieverf zodat leraren er de kleuterklassen mee kunnen opfrissen
2017

De school bouwt een mediatheek met annex directielokaal.

VSB bemiddelt bij de stages van derderjaarsstudenten bachelor leraar lager onderwijs
2015
De meeste klassen kunnen op internet
2014
De Surinaamse overheid bouwt nieuwe schoolvleugel.
VSB levert speelleermateriaal voor de nieuwe kleuterklassen.
VSB koopt ICT materialen aan: 23 kleine laptops, beamer, scherm ...
VSB sponsort ICT-vorming van de leraren
2013
Opstellen en indienen dossier voor nieuwbouw bij de Surinaamse overheid.
2010
Renovatie van wanden en plafonds in de bestaande lokalen onder coördinatie van André Baetens.

Wat doet VSB er nog?


Momenteel is de school uitgegroeid van 250 naar meer 500 leerlingen. Gevolg: de school is opgesplitst in 2 scholen.

VSB zorgt voor contacten met Vlaamse basisscholen en lerarenopleidingen om expertise uit te wisselen 

Voor grote projecten staat VSB klaar om bij te springen. 

2017 ...


Via een goedgekeurd subsidieproject bij Suriname Staatsolie kan de school nu een medialokaal met annex-directielokaal bouwen! Hoed af voor zo veel ondernemerschap!
Door het grote aantal leerlingen is dit medialokaal nu terug gewoon klaslokaal geworden en is de school opgesplitst in twee: Ramadhar 1 en Ramadhar 2.
Vanaf februari kunnen laatstejaars onderwijzeressen van de Arteveldehogeschool er stage lopen met als focus: geïntegreerd ICT-gebruik tijdens de lessen.