Vrienden van Surinaamse Basisscholen 

VSB sinds 2003 actief in Suriname

Aandacht voor buitengewone leerlingen: het Pedologisch Instituut ondersteunen

Wat realiseerde VSB al?

2019
- aankoop kopieerpapier

- aankoop speelleermateriaal voor de 3 SO-klasjes

- beveiliging van en gordijnen voor SO-klasje in Moengo
- ICT vorming voor nieuwe leerkracht SO-klasje in Moengo


2018
- aankoop toner en papier voor kopieermachine

- aankoop speelleermateriaal voor SO-klasjes in Ma Retraite en Moengo


2017
- planning van 3 vormingssessies rond sociaal-emotioneel stimulerend omgaan met kinderen via floorplay  voor de leerkrachten van de scholen en medewerkers van het PI  

- planning van 3 vormingssessies rond 'leren op maat' via ICT-integratie in de lessen

- aankoop benodigde hardware voor de leerlingen en leerkrachten

- aankoop speelleermateriaal voor klasjes in Paramaribo, Moengo en Brokopondo (foto)

2016

- aankoop toner en kopieerpapier

2015

- aankoop kopieermachine en toner en kopieerpapier

- afstandscursus 'remedial teacher' voor medewerker PI

- speelleermateriaal voor PI-klasje in Brokopondo

- bemiddeling bij vrijwilligerswerk van logopediste Hilde Vlyminckx

2014

- kopiëren van toetsmateriaal voor rekenen en taal

- bemiddeling bij vrijwilligerswerk van  orthopedagogen Kim De Wilde en Kim Van der Linden

- aankoop speelleermateriaal voor PI-klasje in Brokopondo


Even voorstellen: het  "Pedologisch Instituut"
In Suriname is er voor leerlingen met een leerachterstand weinig aandacht. Leerlingen met een beperking kunnen alleen in Paramaribo  terecht in scholen voor buitengewoon onderwijs. Resultaat: in het binnenland blijven beide groepen leerlingen meestal thuis. Zij gaan dus niet (meer) naar school.
Binnen het Surinaamse ministerie van Onderwijs - Wetenschap - Cultuur is er het Pedologisch Instituut (PI) dat probeert aan deze situatie iets te veranderen door inclusief onderwijs te promoten dat ook rekening houdt met de schaarse financiële overheidsmiddelen. 

Concreet heeft het PI drie proefprojecten lopen in Brokopondo, Moengo en in Paramaribo zelf.
Sinds 2014 werkt VSB met dit PI samen via
- materiële ondersteuning
- expertise uitwisseling via vrijwilligers en vormingsaanbod
- bemiddeling samenwerkingsverbanden met Vlaamse partners

Een Speciaal Onderwijs - klasje voor kleuters in Paramaribo

1.03.2016: de school voor buitengewoon lager onderwijs in de stadswijk Ma Retraite verbreedt haar onderwijsaanbod. Vanaf nu kunnen kleuters met een duidelijke indicatie 'autisme spectrum stoornis' (ASS) er ook terecht. De toenmalige minister van onderwijs, dhr. Peneux, opende het klasje.
Een klaslokaal werd er volledig op maat van kleuters ingericht.
De juf zal er ondersteund worden door medewerkers van het P.I. .

Vrijwilligers met ervaring met deze doelgroep zijn er welkom. 

Een Speciaal Onderwijs - klasje in Moengo

Op 1 februari 2016 werd in de openbare basisschool in Moengo een Speciaal Onderwijs - klasje ingericht: een SO-klas. De doelgroep zijn leerlingen met een verstandelijke beperking.
Moengo vind je in het Noord-Oosten van Suriname, op ong. 1,5 uur rijden van Paramaribo.
Kinderen met zulk een handicap kunnen er nu eindelijk aangepast onderwijs krijgen. Vroeger bleven ze meestal thuis.
De lerares van dit klasje zal extra ondersteuning krijgen van medewerkers van het P.I. .

Vrijwilligers met ervaring met deze doelgroep zijn er welkom.

Een PI-inhaalklasje in Brokopondo

In 2014 opende in de openbare basisschool van Brokopondo een klasje voor leerlingen met een leerachterstand de deuren.
Voortaan kunnen maximaal 12 leerlingen bij de taakjuf terecht voor inhaallessen rond taal en/of rekenen. 
De eerste ervaringen zijn positief. De meeste leerlingen konden na een tijdje terug naar hun klas. Bij 2 leerlingen bleek dat zij een verstandelijke beperking hadden. Omdat in de omgeving geen speciaal onderwijs wordt aangeboden en de hoofdstad te veraf is, zullen ze toch een blijvende opvang hebben in het PI-klasje.

Vrijwilligers met ervaring met leerlingen met leerstoornissen zijn er welkom.