Vrienden van Surinaams Onderwijs

VSO sinds 2003 actief in Suriname

Aandacht voor buitengewone leerlingen: leren op maat

Wat realiseerde VSO al?


2020

- aanschaf speelleermateriaal voor de 4 SO-klasjes
- servicebeurt voor de kopieermachine van de zorgafdeling van het MINOWC

2019
- 2 daagse vorming rond gedrags- en leerstoornissen
- aankoop kopieerpapier

- aankoop speelleermateriaal voor de 3 SO-klasjes

- beveiliging van en gordijnen voor SO-klasje in Moengo
- ICT vorming voor nieuwe leerkracht SO-klasje in Moengo


2018
- aankoop toner en papier voor kopieermachine

- aankoop speelleermateriaal voor SO-klasjes in Ma Retraite en Moengo


2017
- planning van 3 vormingssessies rond sociaal-emotioneel stimulerend omgaan met kinderen via floorplay  voor de leerkrachten van de scholen en medewerkers van het onderwijsministerie  

- planning van 3 vormingssessies rond 'leren op maat' via ICT-integratie in de lessen

- aankoop benodigde hardware voor de leerlingen en leerkrachten

- aankoop speelleermateriaal voor klasjes in Paramaribo, Moengo en Brokopondo (foto)


2016

- aankoop toner en kopieerpapier

2015

- aankoop kopieermachine en toner en kopieerpapier

- afstandscursus 'remedial teacher' voor medewerker van onderwijsministerie

- speelleermateriaal voor klasje in Brokopondo

- bemiddeling bij vrijwilligerswerk van logopediste Hilde Vlyminckx

2014

- kopiëren van toetsmateriaal voor rekenen en taal

- bemiddeling bij vrijwilligerswerk van  orthopedagogen Kim De Wilde en Kim Van der Linden

- aankoop speelleermateriaal voor klasje in Brokopondo


Even voorstellen:
het  "Pedologisch Instituut" - "Zorgafdeling"

In Suriname is er voor leerlingen met een leerachterstand weinig aandacht. Leerlingen met een beperking kunnen alleen in Paramaribo  terecht in scholen voor buitengewoon onderwijs. Resultaat: in het binnenland blijven beide groepen leerlingen meestal thuis. Zij gaan dus niet (meer) naar school.

Binnen het Surinaamse ministerie van Onderwijs - Wetenschap - Cultuur (MINOWC) was er het Pedologisch Instituut (PI) dat probeert aan deze situatie iets te veranderen door inclusief onderwijs te promoten dat ook rekening houdt met de schaarse financiële overheidsmiddelen.  Dit instituut wordt sinds 2019 vervangen door de zgn. 'zorgafdeling' van het MINOWC. 

Anno 2020 heeft deze afdeling 1 coördinator in dienst, twee begeleiders voor de basisschool en 1 logopedist. Door o.a. benzinegebrek en sterke personeelswissel draait deze dienst op een laag pitje.

Concreet heeft deze zorgafdeling vier proefprojecten lopen in Brokopondo, Brownsweg, Moengo en in Paramaribo zelf. Sinds 2014 werkt VSB met dit PI/zorgafdeling samen via
- materiële ondersteuning
- expertise uitwisseling via vrijwilligers en vormingsaanbod
- bemiddeling samenwerkingsverbanden met Vlaamse partners

Een inhaalklasje in Brokopondo

In 2014 opende in de openbare basisschool van Brokopondo een klasje voor leerlingen met een leerachterstand de deuren.
Voortaan kunnen maximaal 12 leerlingen bij de taakjuf terecht voor inhaallessen rond taal en/of rekenen. 
De meeste leerlingen konden na een tijdje terug naar hun klas. Andere leerlingen blijken een mentale beperking te hebben. Omdat in de omgeving geen speciaal onderwijs wordt aangeboden en de hoofdstad te veraf is, zullen ze toch een blijvende opvang hebben in dit klasje.

Vrijwilligers met ervaring met leerlingen met leerstoornissen zijn er welkom.


Een Speciaal Onderwijs - klasje in Moengo

Op 1.02.2016 werd in de openbare basisschool in Moengo - Zinkampoe een Speciaal Onderwijs - klasje ingericht: een SO-klas. De doelgroep zijn leerlingen met een verstandelijke beperking.
Moengo vind je in het Noord-Oosten van Suriname, op ong. 1,5 uur rijden van Paramaribo.
Kinderen met zulk een handicap kunnen er nu eindelijk aangepast onderwijs krijgen. Vroeger bleven ze meestal thuis.
De lerares van dit klasje krijgt soms extra ondersteuning van medewerkers van het P.I. .

Vrijwilligers met ervaring met deze doelgroep zijn er welkom.

Een Speciaal Onderwijs - klasje voor kleuters in Paramaribo

1.03.2016: de school voor buitengewoon lager onderwijs in de stadswijk Ma Retraite verbreedt haar onderwijsaanbod. Vanaf nu kunnen kleuters met een duidelijke indicatie 'autisme spectrum stoornis' (ASS) er ook terecht. De toenmalige minister van onderwijs, dhr. Peneux, opende het klasje.
Een klaslokaal werd er volledig op maat van kleuters ingericht.
De juf wordt er ondersteund worden door medewerkers van het P.I./ zorgafdeling .

Vrijwilligers met ervaring met deze doelgroep zijn er welkom. 

Een Speciaal Onderwijs - klasje in Brownsweg

In oktober 2019 startte dit klasje op maar moest omwille van lokalengebrek sluiten op 1.10.2020. 

Directeur mevr. Libretto was de drijvende kracht om kinderen in het dorp voor wie gewoon lager onderwijs te hoog gegrepen is, toch vormingskansen te geven in haar Openbare School.
Hilda Vrede was de leerkracht die het zag zitten om met deze 'speciale leerlingen' aan de slag te gaan. Tot juli 2020 begeleidde ze 6 kinderen.  Hopelijk wordt het gebrek aan lokalen snel verholpen.