Vrienden van Surinaams Onderwijs

VSO sinds 2003 actief in Suriname

Giften

VSO is een project dat erkend wordt door vzw Leraars zonder Grenzen.
Deze vzw verkreeg een vergunning om fiscale attesten uit te reiken voor elke gift van minimaal €40,00 op jaarbasis. 
Wil je VSO financieel steunen en rekenen op een fiscaal attest, stort dan op de
IBAN rekening BE48 5230 8027 2427 van
vzw LzG
Jan De Graefstraat 7
2600 Berchem
met vermelding 'Gift LzG: Project VSO'

VSO helpen promoten

Ben jij lid van een schoolteam/organisatie/vereniging die rond Suriname wil actie voeren ... dan helpt VSO je graag.
We bezitten powerpoints die Suriname voorstellen en die het project uit de doeken doen, lessugesties en -materiaal.
Ook komt iemand van VSO graag langs voor een uiteenzetting, ondersteuning.