Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Giften

VSO is een project dat erkend wordt door vzw Leraars zonder Grenzen.

Deze vzw verkreeg een vergunning om fiscale attesten uit te reiken voor elke gift van minimaal €40,00 op jaarbasis.

Wil je VSO financieel steunen en rekenen op een fiscaal attest, stort dan op de

IBAN rekening BE48 5230 8027 2427 van

vzw LzG

Jan De Graefstraat 7

2600 Berchem

met vermelding 'Gift LzG: Project VSO'

VSO helpen promoten


Ben jij lid van een schoolteam/organisatie/vereniging die rond Suriname wil actie voeren ... dan helpt VSO je graag.

We bezitten powerpoints die Suriname voorstellen en die het project uit de doeken doen, lessugesties en -materiaal.

Ook komt iemand van VSO graag langs voor een uiteenzetting, ondersteuning.

0