Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

In Vlaanderen

De leden van de vzw "Vrienden Surinaams Onderwijs"

- Katrien Brinckman (Eeklo) is onderwijzeres-zorgleraar in een basisschool in Eeklo en actief binnen eco- en duurzaamheidsprojecten.

- Jan Rigo (Denderleeuw) was wiskundeleraar, bezocht 3 maal Suriname en is muzikale steunpilaar bij VSO-promotie.

- Riet Slock (St. Kruis Winkel) was zorgleraar en beleidsondersteuner in een Gentse basisschool. Zij bezocht Suriname in 2004 en volgt de VSO-acties kritisch – constructief op. Binnen de vzw is zij secretaris.

- Veerle Coppenholle (Gent) was CLB-adviseur, werkte 1,5 jaar in Suriname voor VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand) en stond mee aan de wieg van VSO.

- Willy De Bisschop (Gent) was lerarenopleider en stond mee aan de wieg van VSO. Hij is voorzitter van de vzw.

- Vanes Badisco is lerarenopleider en is via VVOB betrokken bij het project ‘Lager Beroeps Onderwijs’ van het Surinaamse ministerie Onderwijs.

- Guido Dedobbeleer was wiskundeleraar en schooldirecteur. Hij bezocht begin 2018 de projecten in Suriname en is in de vzw penningmeester.

In Suriname

Dhr. André Baetens

André is een gepensioneerd technisch leraar uit Brasschaat en is al sinds 2003 actief binnen VSO.

Als voormalig medewerker van de 'Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand - VVOB - had hij voordien al een Surinaams netwerk uitgebouwd.


Dré zette een intense samenwerking op touw met Rob Janssen en werkt zo samen met Nederlandse stichtingen die in Suriname werkzaam zijn, zoals 'Gered Gereedschap'.

Via deze contacten kan VSO mee gebruik maken van hun expertise (o.a. containervervoer).


Dré woont in Paramaribo en zorgt zo voor een directe link met onze partners ginds.


Om gezondheidsredenen en de Corona-toestanden in Suriname vertoeft Dré momenteel in België. Hopelijk komt hij snel en gezond terug naar zijn tweede thuisland.

Dhr. Rob Janssen

Rob Janssen : een Nederlander zonder Grenzen

Rob verblijft al jaren in Suriname en is de lokale contactman voor de vele Nederlandse stichtingen die rondom Suriname werken.

Hij is dagdagelijks aan de slag voor allerlei sociale instellingen. Met Gered Gereedschap bezorgt hij ze zo bvb materiaal en machines.

Rob en André zijn 'twee handen op 1 buik'.

Dhr. John Van der Zijden

John is een ICT-leraar aan een secundaire school in Paramaribo. Hij is ook de bezielende kracht achter de vzw Probitas.

Deze stichting promoot ICT-onderwijs in Suriname via leveren van betaalbare hardware, onderhoud, vorming ...

John gaf al een vormingcyclus op de basisschool in Ephraimszegen en helpt en denkt mee rondom andere VSO - projecten.

Medewerkers de zorgafdeling van het ministerie

IIn 2018 was dit de samenstelling van de afdeling:

Van Links naar rechts:

- Danitia Letterboom, wnm diensthoofd

- Begeleiders Lorain Filé, Ibe Pilgrim en Danielle Middellijn

Dit bureau van het departement Ontwikkeling van het ministerie Onderwijs - Wetenschap - Cultuur probeert zorg voor leerlingen met een beperking te integreren in de Surinaamlse onderwijsvisie.

Het team is aan de slag in openbare scholen. VSB wekt met dit team samen in Brokopondo, Brownsweg, Moengo en Paramaribo

Mevr. Irida Woerdings

Zij is directeur van de school in Ma Retraite, een buitenwijk van Paramaribo.

Deze school biedt lager onderwijs voor kinderen met een beperking. Sinds 2016 is er nu ook een kleuterklasje voor o.a. kinderen met autismespectrum indicatie of een andere ernstige beperking. Dit klasje wordt mee ondersteund door het VSO-project Leren op Maat. 

Juf Natacha

Zij begeleidt het klasje van de school in Ma Retraite voor kleuters met een autisme spectrum indicatie.

Speciaal onderwijs op kleuteronderwijsniveau is een primeur voor suriname! 

Mevr. Helen Karijo

Mevrouw Helen (met hoofddoek) is directeur van de basisschool in Zinkampoe te Moengo.

Juf Dorien runt daar het SO-klasje dat uitgerust is met ICT-materiaal en dievenijzers om dit materiaal te beveiligen.

Juf Dorien en juf Kellerien

Beiden leiden in Moengo Zinkampoe het SO-klasje.

Juf Dorien (links) startte het klasje op en vanaf 2020 vormt ze een duobaan met juf Kellerien.

Tot 10 leerlingen met een beperking zijn er welkom.

Mevr. Ingrid Libretto

Mevrouw Ingrid is directeur van de openbare school Brownsweg.

Sinds 1/10/2019 startte daar het SO-klasje op.

Juf Hilda

Zij is de pionierster van dit SO-klasje.

In februari 2020 stelde ze voor het eerst een lijstje speelleermateriaal op dat ze nodig had. VSO bezorgde haar het materiaal 14 dagen nadien. 

Dhr. Henk Smith

Henk is directeur van de Openbare School te Brokopondo.

In zijn school werd het eerste taak / speciaal onderwijs-klasje opgericht.

Juf Kathleen

Juf Kathleen is de eerste juf die een SO-klasje van het project 'Leren op maat' begeleidt in de OS Brokopondo.

In haar klas is zij zowel de taaklerares voor kinderen met een inhaalbare leerachterstand als begeleidster van kinderen met een mentale beperking. 

Mevr. Isabel Aside

Isabel is sinds 2018 hoofd van de school voor Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ-school) in Atjoni.


Deze school biedt zowel algemeen vormend onderwijs (MULO) aan als lager beroeps onderwijs (LBO).


De beroepsafdeling laat zij met een gerust hart over aan Steve Jeroe.   

Dhr. Steve Jeroe

Steve is onderdirecteur van het lager beroeps onderwijs in de secundaire school in Atjoni.

In 2015 kwam hij 2 weken op observatiestage in het Gentse en werd meteen ook Buffalo-fan.

Voor VSO is hij een belangrijke partner. 

Mevr. Dana Paulus

Dana is de internaatdirecteur op de secundaire school in Atjoni.

Een 41 internen uit de dorpen langs de Boven-Suriname verblijven er

Samen met 1 hulp en enkele schoonmaaksters probeert zij deze leerlingen een thuis te bezorgen.

0