Vrienden van Surinaamse Basisscholen 

VSB sinds 2003 actief in Suriname

In Vlaanderen

De leden van de vzw "Vrienden Surinaamse Basisscholen"

- Katrien Brinckman (Eeklo) is onderwijzeres-zorgleraar in een basisschool in Eeklo en actief binnen eco- en duurzaamheidsprojecten.
- Jan Rigo (Denderleeuw) was wiskundeleraar, bezocht 3 maal Suriname en is muzikale steunpilaar bij VSB-promotie.
- Riet Slock (St. Kruis Winkel) was zorgleraar en beleidsondersteuner in een Gentse basisschool. Zij bezocht Suriname in 2004 en volgt de VSB-acties kritisch – constructief op. Binnen de vzw is zij secretaris.
- Veerle Coppenholle (Gent)  was CLB-adviseur, werkte 1,5 jaar in Suriname voor VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand) en stond mee aan de wieg van VSB
- Willy De Bisschop (Gent) was lerarenopleider en stond mee aan de wieg van VSB. Hij is voorzitter van de vzw.
- Vanes Badisco is lerarenopleider en is via VVOB betrokken bij het project ‘Lager Beroeps Onderwijs’ van het Surinaamse ministerie Onderwijs.
- Guido Dedobbeleer was wiskundeleraar en schooldirecteur. Hij bezocht begin 2018 de projecten in Suriname en is in de vzw penningmeester.


In Suriname

André Baetens

André is een gepensioneerd technisch leraar uit Brasschaat en is al sinds 2003 actief binnen VSB. 
Als voormalig medewerker van de 'Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand - VVOB - had hij voordien al een Surinaams netwerk uitgebouwd.
Dré zette een intense samenwerking op touw met Rob Janssen en werkt zo samen met Nederlandse stichtingen die in Suriname werkzaam zijn, zoals  'Gered Gereedschap'.
Via deze contacten kan VSB mee gebruik maken van hun expertise (o.a. containervervoer). 

Dré woont in Paramaribo en zorgt zo voor een directe link met onze partners ginds.Rob Janssen


Rob Janssen : een Nederlander zonder Grenzen
Rob verblijft al jaren in Suriname en is de lokale contactman voor de vele Nederlandse stichtingen die rondom Suriname werken. 
Hij is dagdagelijks aan de slag voor allerlei sociale instellingen. Met Gered Gereedschap bezorgt hij ze zo bvb  materiaal en machines. 
Rob en André zijn 'twee handen op 1 buik'.
John Van der Zijden

John is een ICT-leraar aan een secundaire school in Paramaribo. Hij is ook de bezielende kracht achter de vzw Probitas.  
Deze stichting promoot ICT-onderwijs in Suriname via leveren van betaalbare hardware, onderhoud, vorming ...
John gaf al een vormingcyclus op de basisschool in Ephraimszegen en helpt en denkt mee rondom andere VSB - projecten.


Medewerkers de zorgafdeling van het ministerie

Van Links naar rechts: 
- Danitia Letterboom, wnm diensthoofd
- Begeleiders Lorain Filé, Ibe Pilgrim en Danielle Middellijn
Dit bureau van het departement Ontwikkeling van het ministerie Onderwijs - Wetenschap - Cultuur probeert zorg voor leerlingen met een beperking te integreren in de Surinaamlse onderwijsvisie.
Het team is aan de slag in openbare scholen. VSB wekt met dit team samen in Brokopondo, Moengo en Paramaribo
Mevr. Parmessar en Juf. Aartie 

Vanaf 2017 is dit duo de leiding van de Pandit Ramadhar basisschool nr. 1 in de achterstandswijk Ephraimszegen in Paramaribo.

Zij leiden er een enthousiast team en proberen de school die van 250 naar 500 leerlingen is gegroeid in goede banen te leiden.

Sinds 2007 is VSB met dit schoolteam aan de slag.

Mevrouw Irida


Zij is directeur van de school in Ma Retraite, een buitenwijk van Paramaribo.
Deze school biedt lager onderwijs voor kinderen met een beperking. Sinds 2016 is er nu ook een kleuterklasje voor o.a. kinderen met autismespectrum indicatie of een andere ernstige beperking. Dit klasje wordt mee ondersteund door het VSB-project Leren op Maat. 

Helen Karijo


Mevrouw Helen (met hoofddoek) is directeur van de basisschool in Zinkampoe te Moengo.
Juf Dorien runt daar het SO-klasje dat uitgerust is met ICT-materiaal en dievenijzers om dit materiaal te beveiligen.


Steve Jeroe


Steve is onderdirecteur én praktijkleraar in de secundaire school in Atjoni. Hij geeft er in het eerste jaar B.S.O. het vak 'oriëntatie in de techniek': een kennismaking met de verschillende beroepenvelden.
In 2015 kwam hij 2 weken op observatiestage in het Gentse en werd meteen ook Buffalo-fan.
Voor VSB is hij een belangrijke partner.

Dana Paulus


Dana is de internaatdirecteur op de secundaire school in Atjoni.
Een 45 internen uit de dorpen langs de Boven-Suriname  verblijven er
Samen met 1 hulp en enkele schoonmaaksters probeert zij deze leerlingen een thuis te bezorgen.