Vrienden van Surinaamse Basisscholen 

VSB sinds 2003 actief in Suriname

In Vlaanderen

Veerle Coppenholle

Veerle was van mei 2003 tot juli 2004 als VVOB - medewerkster aan de slag in de lagere scholen van Suriname via het LEARN - project. 
Binnen VSB is zij de secretaresse die zorgt voor verslaggeving.

Haar opleiding als orthopedagoge en haar jarenlange ervaring als CLB-medewerkster in het Gentse maakt dat zij makkelijk met Surinaamse leraren kan communiceren en haar netwerk met Vlaamse scholen kan inschakelen t.v.v. van VSB.

Willy De Bisschop

Willy is pedagoog en woonde in 2003 - 2004 in Suriname.  Daar leerde hij André Baetens kennen maar ook de schrijnende leef- en leersituaties in Suriname.
Sinds dan keerde Willy, 'gebeten door Suriname',  samen met Veerle al meermaals terug naar Paramaribo en bouwt daar het project verder uit.
Als voormalig lerarenopleider bij de Gentse Arteveldehogeschool kan hij ook dat netwerk inpassen in VSB.
Willy is ook bestuurslid van vzw Leraars zonder Grenzen (LzG) .
Jan Rigo

Jan uit Ninove was jarenlang  leraar wiskunde en ICT en verbleef al 2 periodes in Suriname. Hij gaf aan de leraren van de basisschool in Ephraïmszegen al lessen ICT-op-maat. 
Ook in Vlaanderen werkt Jan mee aan bekendmaking, fondsenwerving, ...
Als talentrijk accordeonist is hij een toegevoegde waarde op onze markstandjes.

In Suriname

André Baetens

André is een gepensioneerd technisch leraar uit Brasschaat en is al sinds 2003 actief binnen VSB. 
Als voormalig medewerker van de 'Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand - VVOB - had hij voordien al een Surinaams netwerk uitgebouwd.
Dré zette een intense samenwerking op touw met Rob Janssen en werkt zo samen met Nederlandse stichtingen die in Suriname werkzaam zijn, zoals  'Gered Gereedschap'.
Via deze contacten kan VSB mee gebruik maken van hun expertise (o.a. containervervoer). 

Dré woont in Paramaribo en zorgt zo voor een directe link met onze partners ginds.Mevr. Parmessar en Juf. Aartie 

Vanaf 2017 is dit duo de leiding van de Pandit Ramadhar basisschool nr. 1 in de achterstandswijk Ephraimszegen in Paramaribo.

Zij leiden er een enthousiast team en proberen de school die van 250 naar 500 leerlingen is gegroeid in goede banen te leiden.

Sinds 2007 is VSB met dit schoolteam aan de slag.
John Van der Zijden

John is een ICT-leraar aan een secundaire school in Paramaribo. Hij is ook de bezielende kracht achter de vzw Probitas.  
Deze stichting promoot ICT-onderwijs in Suriname via leveren van betaalbare hardware, onderhoud, vorming ...
John gaf al een vormingcyclus op de basisschool in Ephraimszegen en helpt en denkt mee rondom andere VSB - projecten.


Medewerkers Pedologisch Instituut

Van Links naar rechts: 
- Danitia Letterboom, wnm diensthoofd
- Begeleiders Lorain Filé, Ibe Pilgrim en Danielle Middellijn

Dit bureau van het departement Ontwikkeling van het ministerie Onderwijs - Wetenschap - Cultuur probeert zorg voor leerlingen met een beperking te integreren in de Surinaamlse onderwijsvisie.
Het team is aan de slag in openbare scholen. VSB wekt met dit team samen in Brokopondo, Moengo en Paramaribo

Rob Janssen


Rob Janssen : een Nederlander zonder Grenzen
Rob verblijft al jaren in Suriname en is de lokale contactman voor de vele Nederlandse stichtingen die rondom Suriname werken. 
Hij is dagdagelijks aan de slag voor allerlei sociale instellingen. Met Gered Gereedschap bezorgt hij ze zo bvb  materiaal en machines. 

Steve Jeroe


Steve is onderdirecteur én praktijkleraar in de secundaire school in Pokigron (Atjoni). Hij geeft er in het eerste jaar B.S.O. het vak 'oriëntatie in de techniek': een kennismaking met de verschillende beroepsvelden.
In 2015 kwam hij 2 weken op observatiestage in het Gentse.
Voor VSB is hij een belangrijke partner.

Dana Paulus


Dana is de internaatdirecteur op de secundaire school in Pokigron (Atjoni) .
Een twintigtal internen uit de dorpen langs de Boven-Suriname  verblijven er.
Samen met enkele schoonmaaksters probeert zij deze leerlingen een thuis te bezorgen. Ook in financieel moeilijke tijden.

Mevrouw Irida


Zij is directeur van de school in Ma Retraite, een buitenwijk van Paramaribo.
Deze school biedt lager onderwijs voor kinderen met een beperking. Sinds 2016 is er nu ook een kleuterklasje voor o.a. kinderen met autismespectrum indicatie of een andere ernstige beperking. Dit klasje wordt mee ondersteund door het VSB-project Leren op Maat.